Falutörténet

Bevezető

A település helytörténete – lévén, hogy a maga 323 évével a “fiatalabb” települések közé tartozik – viszonylag jól dokumentált, de természetesen akadnak olyan évtizedek és események, amelyekről csak kevés információval rendelkezünk.

A község történelmének feltárásával és dokumentálásával először Takács Béla foglalkozott, aki az 1966-ban megjelent (Műszaki Könyvkiadó, Bp.) A Zempléni-hegység üveghutái című könyvében ismertette az egykori üveghuták történetét, természetesen főleg ipartörténeti szempontok szerint. Szintén ennek a témának kapcsán olvashatunk a huták történelméről Veres László 1989-ben megjelent (Herman Ottó Múzeum, Miskolc) Magyar Népi Üvegek című könyvében is. Ezek a művek tehát főleg az üveghuták keletkezését és történetét, illetve az üveggyártás módját ismertetik, az első üveghuta 1698-as meglapításától kezdve, az utolsó üveggyár 1916-os bezárásáig. Az első, több témakört is érintő, kifejezetten helytörténeti jellegű műnek Szutorcsik József A regéci három huta (Ó-, Közép- és Újhuta) népe (1929-1949) című 85 oldalas tanulmányát tekinthetjük, amely  a Szülőföldünk című folyóiratban (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Honismereti Egyesület) jelent meg 2002-ben. A helyi születésű szerző a tanulmány elején többek között összefoglalja az üveghuták történetét, és a családnevek szerint ismerteti a település lakosságának eredetét, kitérve annak szlovák-lengyel nyelvjárására is. A tanulmány további részében pedig szülei és saját életútján keresztül mutatja be a falu 1929 és 1949 közötti életét, részletesen leírva a lakosság életmódját, szokásait. Bár a kiadvány a település néprajzának megismerése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, annak helytörténetét csak részben ismerteti.

Az első átfogó és áttekinthető helytörténeti művet Dr. Járási Lőrincnek köszönhetjük, aki a Háromhutáért Alapítvány felkérésére írta meg Háromhuta című könyvét. A 126 oldalas, képekkel illusztrált könyv a Háromhutáért Alapítvány és az Északerdő Zrt. támogatásával jelent meg 2008-ban, és a település alapítása előtti időktől kezdve a 2000-es évek elejéig taglalja annak történetét. A szerző – okleveles erdőmérnökként – művében főleg a falu életét meghatározó erdőgazdálkodás szempontjából ismerteti a történéseket, a lehető legtöbb levéltári forrás, Szutorcsik József korábban említett tanulmánya, és helybeliek visszaemlékezése alapján. A könyvet hivatalosan a 2008. december 29-én megtartott közgyűlésen mutatta be Háromhuta Község Önkormányzata és a Háromhutáért Alapítvány. Az eseményen minden helybeli család kapott 1-1 db példányt a kötetből, a további példányok pedig igény szerint megvásárolhatóak voltak. A könyv azóta sajnos már elfogyott, de az Önkormányzat és az Alapítvány a jövőben szeretne egy átdolgozott és bővített kiadást megjelentetni, amely a részletes helytörténet mellett már a település néprajzát is bemutatná, és egy fotómellékletet is tartalmazna.

Háromhuta helytörténetének és múltjának feltárása ezzel természetesen nem ért véget, jelenleg többen is foglalkoznak ilyen jellegű kutatásokkal. Verbovszki Dániel például levéltárak internetes adatbázisainak böngészésével, régi fotók gyűjtésével, és a helybeli idős emberek visszaemlékezéseinek gyűjtésével igyekszik többet megtudni a falu történelméről és néprajzáról, emellett pedig hadtörténeti kutatásokat is végez az I. és II. világháborúban szolgált és elesett háromhutai lakosokkal kapcsolatban. A közel 220 éven keresztül zajló helyi üveggyártásról pedig Kádas Dániel tolcsvai üveggyűjtő és Tatay László, az Ősforrás Hagyományőrző, Sport és Turistaegyesület elnöke folytat gyűjtéseket, illetve kutatásokat.

A település történetéhez, illetve örökségéhez kapcsolódó legújabb munka Buczkó József néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató 2021. június 26-án bemutatott “HÁROMHUTA NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE valamint emlék- és sírjelei” című kötete, amelyről a  Hírek oldalon bővebben is olvashatnak. A kötet megvásárolható a középhutai vegyesboltban és az óhutai kávézóban.

Háromhuta Község Önkormányzata, a Háromhutáért Alapítvány, és a közreműködő szervezetek, valamint magánszemélyek bíznak abban, hogy a jövőben kiadni tervezett könyv(ek) mellett egy helytörténeti múzeumot és/vagy tájházat is sikerül majd kialakítani, ahol az ide látogató vendégek az összegyűjtött tárgyi emlékeken keresztül ismerhetnék meg a település történetét és az itt élő emberek mindennapjait. Addig azonban a faluban kihelyezett ismeretterjesztő táblák és kisebb kiállító helyek (pl.: óhutai Üvegcsűr), valamint az internet segítségével is igyekszünk ebben segíteni.

Háromhuta helytörténete

Az alábbiakban a már korábban említett források segítségével igyekeztünk összefoglalni a 2018-ban alapításának 320. évfordulóját ünneplő település történetét. Bízunk benne, hogy a község múltja iránt érdeklődő látogatók az összefoglaló írás segítségével röviden és áttekinthetően megismerhetik Háromhuta történetét 1698-tól kezdve napjainkig.

Kedves Érdeklődő! A falu teljes helytörténete rövid és áttekinthető formában eddig még nem került megírásra, így azon jelenleg is dolgozunk. Feltöltésére terveink szerint hamarosan sor kerül, de a település múltjáról addig is a már korábban említett – és részben elektronikus formában is elérhető – művekben tájékozódhat. Türelmét és megértését köszönjük!