Rákóczi Emléknap

.A fotógaléria megtekintéséhez kattintson a képre. A galéria 120 db fotót tartalmaz.

2019. március 30-án Háromhuta Község Önkormányzata, Regéc Község Önkormányzata, és az ŐSFORRÁS Hagyományőrző, Turista és Sportegyesület immáron ötödik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Emléknapot Háromhután és Regécen. Az emléknapon idén is szép számmal képviseltették magukat a helyi és környékbeli lakosok, valamint az ország különböző szegleteiből érkezett vendégek.

A rendezvény idén is zászlós vonulással kezdődött. A résztvevők egy kis csoportja Tatay László egyesületi elnök köszöntő gondolatai, és a zászlók kibontása után Középhutáról gyalogosan tette meg a Rákóczi Emlékparkig vezető utat, ahol az emléknap a Himnusz eléneklésével, és a Rákóczi zászló felvonásával vette kezdetét. Ezt követően Kováts Marcell és Balogh Erzsébet tárogatón, illetve dobon Rákóczi korabeli nótákat adott elő, majd a Háromhutai Asszonykórus előadásában a Rákóczi megtérése és a Rajta kuruc rajta című dalokat hallgathattuk meg. Az ünnepség ezt követően Verbovszki Károly polgármester beszédével folytatódott.

Polgármester úr beszéde elején köszöntötte a megjelenteket, és átadta Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltságai miatt idén sajnos nem tudott részt venni az eseményen. Ünnepi gondolatainak folytatásában felelevenítette a Rákóczi Emléknap történetét, s mint elmondta, Regéc és Háromhuta célja az emléknappal az volt, hogy méltóképpen emlékezzenek meg arról a fejedelemről, aki mindkét település történelmében kiemelt helyet foglal el. Beszédében II. Rákóczi Ferencet idézte. „Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!” Mint elmondta, ezen szavak ma is ugyanúgy megállják helyüket, és a háromhutaiak is joggal lehetnek büszkék településük és hazájuk történelmére, az itt élő ősök szorgos munkájára, s az általuk létrehozott értékekre. Véleménye szerint a település megmaradásának egyik záloga is az, ha lakosai ápolják őseik emlékét, és megőrzik a rájuk hagyott értékeket. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a múlt megismerésével és megőrzésével a jövőnkért is tehetünk, hiszen a település szépítése és rendben tartása, egy-egy régi parasztház megmentése, valamint újabb látnivalók kialakítása is hozzájárulhat az idegenforgalom növekedéséhez, azáltal pedig a munkahelyteremtéshez. Végezetül elmondta, bízik abban, hogy Háromhuta ebben jó úton jár, de bőven akad még munka, így mindenkit arra kért, hogy őrizze meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét, legyen büszke hazájára és szülőfalujára, s tegyen meg minden tőle telhetőt annak megmaradása és fejlődése érdekében.

Verbovszki Károly polgármester úr beszédét Tatay László, az ŐSFORRÁS egyesület elnökének ünnepi gondolatai követték. Elnök úr szintén felelevenítette az első emléknap megszervezésének körülményeit, majd II. Rákóczi Ferencről és a Rákóczi szabadságharcról osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a ránk hagyott örökséget meg kell őrizni és tovább kell adni, de ugyanakkor olyan értékeket is létre kell hozni, amit majd mi is örökül hagyhatunk az utánunk következő generációknak. Végezetül elmondta, reméli, hogy a jövőben a település ismét megtelik majd élettel, és olyan lakosok költöznek ide, akik kihasználják mindazon adottságokat, amit ez a csodálatos környezet biztosít számunkra.

A rendezvény ezt követően a Rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző Egyesület műsorával folytatódott, majd II. Rákóczi Ferenc mellszobrának megkoszorúzására került sor. A szobornál koszorút helyezett el Verbovszki Károly polgármester, Bakos Ferenc polgármester és dr. Csurilla Martina aljegyző asszony, Tatay László egyesületi elnök, valamint a Kuruc Hagyományőrző Egyesület. A koszorúzást követően ifj. Czabányi Attila zenés-verses előadása következett, majd az óhutai helyszínen a Boldogasszony anyánk közös eléneklésével ért véget a rendezvény.

A háromhutai megemlékezés után az emléknap a hagyományokhoz híven a regéci várban folytatódott, ahol az előző évekkel ellentétben verőfényes napsütés várta az eseményre érkező vendégeket. Itt a Himnusz közös eléneklése után Bakos Ferenc, Regéc község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Polgármester úr beszéde elején a két szomszédos település, Háromhuta és Regéc évszázados kapcsolatáról osztotta meg gondolatait, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelem Regéchez való kötődéséről, és a fejedelem történelmünkben betöltött szerepéről beszélt. Mint elmondta, a fejedelem öröksége a magyar nemzet, és azon belül Regéc község öröksége is, ezzel az örökséggel pedig kötelességünk van. Regéc ezt a kötelességét igyekszik sokszor erején felül napról napra teljesíteni, mikor Regéc várának, a magyar nemzet történelmi és kulturális értékének megmentése és fejlesztése érdekében munkálkodik nemcsak a saját, hanem a térség és a nemzet javára is. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartotta megosztani a jelenlévőkkel, hogy a vár reneszánsz palotaszárnyának rekonstrukciója hamarosan megkezdődik, ami egy újabb nagy lépés a fejedelem által is lakott vár megmentése és helyreállítása terén. Polgármester úr ünnepi beszédét a következő gondolatokkal zárta: ,,Tisztelt Emlékezők! Remélhetőleg ma már nem kell fegyvert ragadnunk, de magyarságunk, a nemzet óvása továbbra is mindennapi közös kötelességünk. Ehhez a feladathoz adjon méltóságot, erőt és eltökéltséget a nagyságos fejedelem dicső emléke minden igaz magyar számára. Hiszem, hogy mi magyarok nem feledhetjük a Rákóczi eszmeiséget, a hagyatékot, hiszen az emelt főt, egyenes gerincet, tiszta szellemiséget, és bátor, biztos jövőt adhat nemzetünknek. Istennel a hazáért és a szabadságért! Vivát Rákóczi!”

Bakos Ferenc polgármester úr beszédét követően az előző évekhez hasonlóan híven ismét Kelemen Csaba, az egri Gárdonyi Géza Színház művésze elevenítette fel II. Rákóczi Ferenc alakját, s adta elő ágyúszóra belépve a fejedelem 1703. június 16-án elmondott zászlóbontó beszédét. A nagyhatású előadás után Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos (A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos) osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Miniszteri biztos úr köszöntötte a megjelenteket, majd a regéci vár egyes részeinek már megvalósult (Öreg torony) és még megvalósítandó helyreállításáról beszélt. Mint elmondta, a reneszánsz palotaszárny megmentésével és helyreállításával egy olyan élményturisztikai attrakció jön majd létre, amely a fennmaradt várleltároknak köszönhetően hitelesen tudja bemutatni azt a hétköznapi és ünnepi életformát, amely egykor ezen  falak között zajlott. Beszélt továbbá a Zempléni hegységben, és a Tokaj-hegyalján a Rákóczi családhoz közvetlen, vagy közvetetten köthető műemlékekkel kapcsolatos kutatásokról, helyreállításokról és különböző fejlesztésekről. Ismertette többek között a Tokaji várral, a tarcali Császári és királyi uradalmi borházzal, a bodrogkeresztúri Rákóczi-házzal, a tállyai Rákóczi Kúriával, az Ónodi várral, és a sárospataki Rákóczi Várkastéllyal kapcsolatos projekteket, amelyek részben már megvalósultak, részben pedig a következő években fognak megvalósulni. Végezetül elmondta, bízik benne, hogy idén nyáron már felállványozva láthatja a Regéci vár palotaszárnyát, a két év múlva esedékes emléknapon pedig megkóstolhatja azt a kenyeret, amit a helyreállított konyha kemencéjében sütöttek.

Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos urat követően Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Elnök úr köszöntötte az ünnepen megjelent vendégeket, majd a Rákóczi család tagjainak és II. Rákóczi Ferencnek az életútját, valamint a Rákóczi szabadságharc történéseit elevenítette fel. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat büszke II. Rákóczi Ferencre, a magyar történelem egyik kiemelkedő jelentőségű államférfijára, igaz hazafira, aki sosem tagadta meg hitét, hazáját, a magyarság eszményét. A megyei önkormányzat ezért is döntött úgy, hogy június 16-át választja megye nappá, és az egyik legjelentősebb elismerése, a Rákóczi- lánc is a fejedelem személyére utal. Az önkormányzat a fejedelem emléke iránti tisztelet jeléül volt kezdeményezője továbbá a Fejedelem című rockoperának, és nyilvánította a 2011-es évet Rákóczi emlékévvé a megyében. Elnök úr gondolatait a már Verbovszki Károly polgármester úr által is idézett mondatokkal zárta, melyek kapcsán megjegyezte, hogy Rákóczi nem csak földink, hanem igazodási pontunk is, ezért nem szabad felednünk üzenetét.

Az elhangzott ünnepi beszédeket követően Lakatos Dóra, R. Kárpáti Péter és Horváth Csongor színművészek előadásában a Fejedelem című oratorikus megemlékezésből halhattak részleteket a jelenlévők, majd a hagyományokhoz híven Dr. Simon Zoltán régész is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. A vár feltárásának vezető régésze barátként üdvözölte az egybegyűlteket, hiszen munkájából kifolyólag már huszadik esztendeje jár Regécre. Mint elmondta, látta a kezdeti próbálkozásokat és látta a nehézségeket, ezért úgy érzi, hogy példa értékű az, amit a látogatók Regéc várában láthatnak. Véleménye szerint Regéc többek között ma is a várnak, és II. Rákóczi Ferenc fejedelmek köszönheti a létét, hiszen ha nem állna itt a vár, talán már a település sem létezne. Örömét fejezte ki a vár helyreállításának állapotát illetően, és megköszönte mindazok munkáját, akik önként segítették ezt a nagy vállalkozást. Gondolatait azzal zárta, hogy reméli megéli még azt a napot, mikor ez a munka befejeződik, hiszen az biztosan fantasztikus élmény lesz. Unokáinak is mesél erről a várról, illetve az itt folyó munkáról, és reméli, hogy mindenki más így tesz majd.

Dr. Simon Zoltán régész megható gondolatai után II. Rákóczi Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása következett. Az emléktáblánál koszorút helyezett el Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, Bakos Ferenc polgármester és dr. Csurilla Martina aljegyző asszony, Verbovszki Károly polgármester és Tatay László egyesületi elnök, Tóth Tibor, Köröm község polgármestere, Márkus László a Regéczke Szociális Szövetkezet képviselője, valamint – a Rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző egyesület nevében – Terenyei Attiláné és Terenyei Attila.

A koszorúzást követően az emlékműsor díszpolgári címek átadásával folytatódott. Regéc Község Önkormányzatának képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Kormos István úrnak, aki Regéc község polgármesteri tisztségét töltötte be 1990 és 2014 között, valamint Dr. Simon Zoltán régész úrnak, aki 1998-tól kezdve vezette, majd segítette és segíti a mai napig is a vár régészeti kutatását. A díjak átadása előtt Verbovszkiné Tomkó Tímea, a rendezvény narrátora ismertette mindazon érdemeket, amelyek miatt Regéc Község Önkormányzata a kitüntető címek átadása mellett döntött. A díjak átadása után először Kormos István szólt az egybegyűltekhez. Megköszönte a megtisztelő kitüntetést, és külön örömét fejezte ki aziránt, hogy Simon Zoltán barátjával együtt vehette át ezt az elismerést. Elmondta, hogy a vár feltárásának húsz éve alatt nagyon sok kolléga és barát segítette ezt a munkát, akik közül azokat a diákokat, regéci dolgozókat és önkénteseket mindenképp megszerette volna említeni, akik nyaranta akár szabadidejüket is feláldozva, hatalmas lelkesedéssel vettek részt a vár feltárásában. Beszéde folytatásában megköszönte továbbá a körjegyzőség munkatársainak és polgármestereinek segítségét, majd a Bakos Ferenc polgármester úrral közösen véghezvitt munkáról emlékezett meg. Végezetül a továbbiakban is felajánlotta támogatását, és a folytatáshoz mindenkinek sok erőt és egészséget kívánt. Simon Zoltán régész meghatódva arról beszélt, hogy a kapott díjat ezer darabra kellene összevágni és odaadni mindazoknak, akiknek az elért eredmény köszönhető. Elmondta, hogy Regécen kezdettől fogva olyan barátsággal fogadták, aminek nem lehetett ellenállni. Bár a feladat kezdetben olyan volt, mint száz másik, egyre jobban beleszeretett ebbe a faluba és ebbe a várba. Gondolatait a következő mondattal zárta. ,,Utoljára csak annyit mondhatok, hogy ezek után is Istennel, életemet és véremet Regécért!”

A díszpolgári címek átadása után a várbeli megemlékezést a Kuruc Hagyományőrző Egyesület, a Háromhutai Asszonykórus, valamint Kováts Marcell és Balogh Erzsébet kulturális műsora zárta. A résztvevők ezt követően Regécre indultak, ahol a vár látogatóközpontjának közelében egy újonnan kialakított Rákóczi tér átadására került sor. A helyszínen a magyar zászló felvonásával vette kezdetét az ünnepség, ami alatt Lakatos Dóra előadásában az Adj Uram Isten című dalt hallgathatták meg a jelenlévők. Ezt követően ismét Bakos Ferenc, Regéc község polgármestere mondott rövid beszédet, amiben ismertette a kis közterület megvalósításának menetét és célját. Mint elmondta, Regéc sajnos még nem rendelkezik jelentősebb méretű közterülettel, így a település számára komoly előrelépés egy ilyen viszonylag kisméretű tér megújulása és tartalommal való megtöltése. A tér egyrészt közösségi tér, másrészt pedig II. Rákóczi Ferenc emlékhely, amiben a most felavatandó kopjafát – amelyet Márkus László készített – reményeik szerint mihamarabb felváltja egy a fejedelmet ábrázoló szobor. Végezetül elmondta, hogy bízik abban, hogy ez a tér javítja a településképet, méltó színhelye lesz a megemlékezéseknek, és kellemes közösségi tere a település lakosságának, valamint az ide látogató vendégeknek. A teret és a kopjafát ezt követően Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, és Bakos Ferenc polgármester adta át, illetve leplezte le. A kopjafánál Polgári Ferenc római katolikus plébános, és Dudás László görög katolikus parókus mondott imát. Parókus úr néhány gondolatot is szólt a tér felavatásának kapcsán, és Isten áldását kérte az új közterület élettel való betöltésére. A kopjafára ezt követően a rendezvény szónokai, a meghívottak és a közreműködő művészek kötöttek nemzeti színű szalagot.

Az egész napos megemlékezés Regécen, a vár látogatóközpontjában fejeződött be, ahol a szervezők mindenkit szeretettel láttak vendégül. A vendéglátás alatt az érdeklődök meghallgathatták a Fejedelem című oratóriumi megemlékezés további részleteit is, ami nagy sikert aratott. Az emléknap a vendéglátás és kötetlen beszélgetés után a kora esti órákban ért véget. Köszönjük szépen minden résztvevőnek, hogy eljött, és együtt ünnepelte velünk II. Rákóczi Ferenc fejedelem 343. születésnapját. Bízunk benn, hogy jövőre ismét találkozhatunk!

Köszönetnyilvánítás

A szervezők ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak az ötödik Rákóczi Emléknap sikeres lebonyolításához. Köszönjük a szervezők, az önkormányzati dolgozók, az önkéntesek és a segítők munkáját, valamint a fellépő művészek közreműködését. Köszönjük továbbá a Háromhutai Polgárőr Egyesületnek a rendezvény biztosítását.

A kulturális műsorban közreműködtek:

Kelemen Csaba az egri Gárdonyi Géza Színház művésze, Lakatos Dóra, R. Kárpáti Péter és Horváth Csongor színművészek, ifj. Czabányi Attila, Kováts Marcell tárogatóművész és Balogh Erzsébet, Kuruc Hagyományőrző Egyesület – Rákóczifalva, Háromhutai Asszonykórus

További híreink:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük