Római Katolikus Egyházközség

Általános információk:

Háromhuta ún. színkatolikus község, a lakosság körülbelül 96 %-a (2011. évi adat) római katolikus felekezetű. A falu az Egri Főegyházmegye területén belül az Abaúj-Zempléni Főesperesség Sárospataki Esperesi Kerületéhez tartozik. A település az erdőhorváti plébánia Fíliája, de a lelkipásztori szolgálatot jelenleg a tolcsvai plébánia látja el.

Plébános:

Kecskés Attila c. kanonok, főesperes

Elérhetőségei:

Cím: 3934 Tolcsva, Kossuth u. 68.

E-mail cím: kecskes.attila@egriegyhazmegye.hu, tolcsvaplebania@gmail.com

Telefonszám: 06 47 384 259

Templom:

Háromhutának egy temploma van, amely Középhuta településrészen áll. Védőszentje Szent Anna, így a templom hivatalos neve Háromhutai Szent Anna Római Katolikus Templom.

Cím: 3936 Háromhuta, Petőfi út 33.

A templom – a szentmiséken kívül – előzetes megbeszélést követően tekinthető meg. Ez ügyben a következő elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet: Verbovszki Dániel: 06 30 604 9311verbovszkidani@gmail.com, Gromóczki Andrea gondnok: Középhuta, Petőfi út 30., 06 30 436 7937 A templomkert, és az abban álló feszület, valamint világháborús emlékmű szabadon látogatható.

A szentmisék és igeliturgiák rendje:

Első vasárnap: 08.30 – római katolikus igeliturgia

Második vasárnap: 08.30 – római katolikus igeliturgia

Harmadik vasárnap: 08.30 – római katolikus igeliturgia

Negyedik vasárnap: 12.15 – görög katolikus szentmise/szentliturgia

Ötödik vasárnap: 11.30 – római katolikus szentmise

Amennyiben a hónap csak négy vasárnapos, akkor a 3. vasárnap van a görög katolikus szentmise/szentliturgia és a 4. vasárnap a római katolikus szentmise. A szentmisék és igeliturgiák rendje ettől természetesen eltérhet, a következő szertartás időpontját mindig az aktuális szentmise/igeliturgia végén hirdetik. Az ünnepi szentmisék rendjét a soron következő ünnep előtt általában itt és Háromhuta község facebook oldalain is közzé tesszük.

Templombúcsú:

A helyi búcsú mindig a Szent Anna napjához (július 26.) legközelebbi vasárnap van, az Anna-napi rendezvényt (szombat) követő napon. A rendezvény idén július 25-re, a búcsú pedig július 26-ra, azaz a tényleges napjára esik.

A helyi Római Katolikus Egyházközség és a Szent Anna Római Katolikus Templom története

Tisztelt Olvasó! Az oldal további tartalma összeállítás alatt áll, feltöltésére terveink szerint hamarosan sor kerül. Türelmét és megértését köszönjük!