Római Katolikus Egyházközség

Általános információk:

Háromhuta ún. színkatolikus község, a lakosság körülbelül 96 %-a (2011. évi adat) római katolikus felekezetű. A falu az Egri Főegyházmegye területén belül az Abaúj-Zempléni Főesperesség Sárospataki Esperesi Kerületéhez tartozik. A település az erdőhorváti plébánia Fíliája, de a lelkipásztori szolgálatot jelenleg a tolcsvai plébánia látja el.

Plébános:

Kecskés Attila c. kanonok, főesperes

Elérhetőségei:

Cím: 3934 Tolcsva, Kossuth u. 68.

E-mail cím: kecskes.attila@egriegyhazmegye.hu, tolcsvaplebania@gmail.com

Telefonszám: 06 47 384 259

Templom:

Háromhutának egy temploma van, amely Középhuta településrészen áll. Védőszentje Szent Anna, így a templom hivatalos neve Háromhutai Szent Anna Római Katolikus Templom.

Cím: 3936 Háromhuta, Petőfi út 33.

A szentmisék rendje:

Első vasárnap:

Második vasárnap:

Harmadik vasárnap:

Negyedik vasárnap:

A szentmisék rendje ettől természetesen eltérhet, a következő mise időpontját mindig az aktuális szertartás végén hirdetik. Az ünnepi szentmisék rendjét a soron következő ünnep előtt általában itt és Háromhuta facebook oldalain is közzé tesszük.

Templombúcsú:

A helyi búcsú mindig a Szent Anna napjához (július 26.) legközelebbi vasárnap van, az Anna-napi rendezvényt (szombat) követő napon. A rendezvény idén július 27-re, a búcsú pedig július 28-ra esik.

A Római Katolikus Egyházközség és a Szent Anna Római Katolikus Templom története

Az oldal tartalma összeállítás alatt áll, feltöltésére előreláthatólag 2019. április 30-ig sor kerül. Megértésüket és türelmüket köszönjük!