Aktuális

Közzététel: 2023 > Tárgy: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00107 (Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Háromhután)

Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Háromhután

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00107

Kedvezményezett: Háromhuta Község Önkormányzata

Háromhuta Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3- 16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00107 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósított

A projekt megvalósulási helyszíne Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sárospataki járásban, Háromhuta településen, a Rákóczi u. 6 és 6/1 számú házak előtti szakaszt foglalja magába. A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer c. indikátor értéke mintegy 83 méter. A patak folyásirány szerinti baloldalán a 3716 sz. közút mellett a meglévő támfalat a víz alámosta a támfal beomlott, veszélyezteti a közlekedést. A patak jobb oldalán ingatlanok vannak, ahol szakadó part alakult ki. Nagy víz idején az épületek veszélyben vannak. Az érintett szakaszon a patak jobb és bal oldalán, 83m hosszan terméskőtámfal készült.

A projekt megvalósulási helyszíne Háromhuta település. A kivitelezési munkálatok a 328/1, 301/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintette.

A beruházás összköltsége: 85 124 900-, mely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.

Közzététel: 2021 > Tárgy: Elhagyott ingatlan megvásárlása (3196655616)

1, Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020.

 • Kedvezményezett neve: Háromhuta Község Önkormányzata
 • Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása, MFP-EIM/2020
 • Projekt címe (azonosító száma): Elhagyott ingatlan megvásárlása (3196655616)
 • Szerződött támogatás összege: 5 000 000,- Ft
 • Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatással az Önkormányzat a használaton kívül lévő ingatlan vásárolt meg egy ingatlant Háromhuta belterület 410/.2. hrsz625 négyzetméter természetben 3936 Háromhuta, Óhuta Rákóczi Ferenc utca 45. szám. Ezen ingatlan megvásárlásával a település egyik elhagyott ingatlanjára lehetőség nyílik annak felújítására és közösségi célú hasznosítására. A régi épület megújítása, megmentése a településképre és annak környezetére is kedvező hatást gyakorol.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.03.

Közzététel / Zverejnenie: 2021 > Tárgy / Objekt: FMP-E/1901/4.1/091 PROJEKT

Projekt adatok / projektové údaje:

 • Project ID: FMP-E/1901/4.1/091
 • Prioritási tengely: PT – 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
 • Prioritná os: PT – 4 – Zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnej oblasti
 • A projekt megnevezése: Határmenti tematikus gasztro-kulturális közösségi programok –  Háromhuta-Perin
 • Názov projektu: Prihraničné tematický gastro-kulturálne spoločné programy v obciach Háromhuta – Perín

A projekt bemutatása:

A tervezett kis projekt a keleti,  szlovák-magyar határ-menti régióban szeretne helyi gasztronómiai élményekkel egybekötve, kulturális és természeti -ökológiai értékeket bemutatni, népszerűsíteni, messzemenőkig figyelembe véve és megvalósítva a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjait. Háromhuta (HHÖ)  és Perin (OPC) azért alkalmas helyszínek, mivel aktív helyi közösségi rendezvény terekkel rendelkeznek, ahol a helyi közösségi részvétel társul a  természeti ( erdei, és vízparti) környezettel és kulturális örökséggel, hagyományokkal és élmény elemekkel. A projekt illeszkedik a PT4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása prioritás tengelyhez. Javítja és erősíti a régiók közötti és túli, határon túli intézményközi ( önkormányzati hivatalok) együttműködés szintjének és az állampolgárok (hagyományőrző civil szervezetek) közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése. A projekt határon átnyúló magas társadalmi részvétellel megvalósuló kétnyelvű tapasztalatcserére, önkormányzatok közötti szervezéssel megvalósuló rendezvény szervezésre irányul. A két településen 2-2 tematikus gasztro-kulturális rendezvény kerül megrendezésre. HHÖ- vadétel ( tavaszi) és sztrapacska (nyári) fesztivált. OPC- halétel (őszi) és disznótoros (téli) fesztivál napot tart. Az egyes események 150 helyi és 150 partner települési résztvevővel ( összesen 300 fő/ alkalom) kalkulál. A bemutató jellegű étel kóstolókat népzenei előadók, hangszeres fellépők egészítik ki. A két rendezvény helyszínen a partner település kulturális és hagyományőrző csoportjai, helyi termék készítő kézművesei is bemutatkoznak. A projekt promóciós, az ételkészítés, látványkonyha eszközeire kíván forrást igényelni 15%-os önerő hozzáadásával.

Prezentácia projektu:

Plánovaná realizácia malého projektu sleduje v prihraničnej oblasti zakladajúcej sa na spolupráci dvoch partnerských obcí organizovať gastrokulturálne podujatie, ktoré okrem iného predstaví aj prírodno-ekologické špecifiká a hodnoty oboch regiónov ako aj potrebu ich udržateľnosti v aspekte hospodárskej a spoločenskej udržateľnosti. HHÖ a OPC sú práve preto vhodným miestom konania takýchto projektov financovaných podujatí, lebo obe obce disponujú výnimočne vhodným verejným priestranstvom. Dostupnosť a lokalizácia priestranstiev dávajú možnosť spájania prírodných daností a angažovanosti miestnej komunity ako aj občianskych a kulturálnych organizácií. Aktivity umožnia nositeľom miestnych tradícií prezentujúci kulturálny zážitok pre návštevníkov v autentickom prírodnom prostredí hornatej krajiny HHÖy a významného chráneného územia s bohatou faunou a flórou Perínskych rybníkov, ktoré sú už z minulosti známou a vyhľadávanou lokalitou. Projekt vrámci hranice presahujúcej občianskej angažovanosti smeruje kzabezpečeniu dvojjazyčnej výmene skúseností, ktorá sa zabezpečí organizovaním podujatí miestnymi samosprávami. V oboch obciach dôjdek realizácii 2-2 tematických gastrokultruálnych  podujatí: HHÖ-jedál z diviny a haluškový festival, v OPC jedlá z rýb a zabíjačkové špeciality. Projekt počíta s nákladmi na účasť 150 miestnych a 150 partnerských návštevníkov.  Na oboch miestach realizovaných podujatí sa zúčastnia účinkujúci z partnerskej obce. V projektovej kalkulácii je zarátaná 15 % spoluúčasť na zakúpenie kuchynského vybavenia, ktoré má zabezpečiť zážitkovú kuchyňu, prípravu jedál a ich ochutnávku a servírovanie.

Programok / Programy:

 • 2021. július 24. Háromhuta: Vadételek napja / Deň divokej potravy
 • 2021. augusztus 7. Perény / Perin: Halételek napja / Deň rybieho jedla
 • 2021. augusztus 14. Perény – Felsőlánc  / Perin – Felsőlánc: Disznótoros nap / deň bravčového
 • 2021. augusztus 21. Háromhuta: Sztrapacska nap / Strapacska deň

Részletek és információ / Podrobnosti a informácie:

A rendezvényeken szeretettel látunk mindenkit! / Radi všetkých vidíme na akciách!

Közzététel: 2020 > Tárgy: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015