Építésügyi tájékoztatás

Egy tipikusan településünkre jellemző, oromfalas, vakolatdíszítéses homlokzattal rendelkező népi lakóház Középhután. Az ilyen jelegű épületek megőrzésére és helyreállítására kiemelt figyelmet szükséges fordítani. Fotó forrása: PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely

Bár az utóbbi időben számos jó példát láthattunk településünkön arra, hogyan lehet népi építészeti örökségünket tiszteletben tartva felújítani egy lakóházat, sajnos még mindig akadnak olyanok, akik egyrészt nem tisztelik ezt az örökséget, másrészt nem tartják be az ide vonatkozó előírásokat, szabályokat és kéréseket. Verbovszki Károly polgármester úr ezért az ezúton is közzétett levélben tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat az említett szabályokról, határozottan kérve azok betartását.
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Háromhuta község egyedülálló településképpel, és különleges népi építészeti örökséggel rendelkezik, melyek megőrzésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Részben ezért készült el 2018-ban a Település Arculati Kézikönyv és a Településkép Védelmi Rendelet. A Település Arculati Kézikönyv összegyűjti és bemutatja a település természeti és építészeti értékeit, ajánlásokat fogalmazva meg azok megőrzését, illetve megújítását és felújítását illetően. Kitér továbbá a kialakult településkép megőrzésének fontosságára, így fontos támpont mindazok számára, akik felújításban, bővítésben, vagy építkezésben gondolkodnak. A részben erre a kézikönyvre épülő Településkép Védelmi Rendelet (10/2018.) pedig már tényleges elvárásokat és szabályokat fogalmaz meg a felújításokkal, bővítésekkel, építésekkel vagy egyéb külső beavatkozásokkal járó tevékenységeket illetően.

Az utóbbi években sajnos több olyan felújítás, átépítés/bővítés és új építés is történt, amely során súlyosan sérült a településkép vagy az adott építészeti érték, ezért ezúton is tájékoztatni szeretném Önöket a fentiekkel kapcsolatos rendelkezésekről és elvárásokról, határozottan kérve azok tényleges betartását.

Alábbiakban a rendelkezések egyszerűsített, összefoglalt változatát olvashatják. Az egyes pontokról részletesen a Háromhuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről” című rendeletben tájékozódhatnak, amely kikérhető az önkormányzattól vagy letölthető a www.haromhuta.hu/dokumentumok oldalról.

Az ingatlanok tulajdonosai minden településkép szempontjából meghatározó tevékenységet (kerítés építés-felújítás, építés-átalakítás-bővítés, homlokzat felújítás, tető csere-felújítás, nyílászáró csere, stb.) kötelesek bejelenteni az önkormányzat felé. Ezt a mellékelt adatlapokon (Amelyek letölthetőek innen is: www.haromhuta.hu/dokumentumok) tehetik meg. A bejelentési kötelezettség Háromhuta község teljes közigazgatási területére, tehát minden ingatlanra érvényes! Azt, hogy mely esetben szükséges véleményezési, illetve bejelentési eljárást lefolytatni, a településkép védelmi rendelet szabályozza. A kérelem beadása és elfogadása előtt az építési tevékenység nem kezdhető el!

Háromhuta község teljes közigazgatási területére, minden ingatlanra, épületre és építményre érvényes, általános rendelkezések:

  • Kerülni kell a településképet negatívan befolyásoló módosításokat, tehát a hagyományostól eltérő beépítési módokat, a zárt kerítéseket, a tájidegen épület és tetőformákat, a téglavörös agyagcseréptől eltérő tetőfedéseket, a színes, élénk színű homlokzatokat, a fehér színű, osztatlan műanyag vagy fém nyílászárókat, és a további hagyományostól jelentősen eltérő anyagokat, szerkezeteket.

A történelmi településrészeken, tehát a Kossuth, Petőfi és Rákóczi út mentén álló ingatlanokra, épületekre és építményekre érvényes rendelkezések. Alkalmazandó minden az említett területen álló ingatlanra, de különös tekintettel a népi lakóházakra és azokon belül is a helyi védett lakóházakra.

  • Kerítések: Zárt, teljesen fémből, kőből vagy betonból készült kerítés nem alkalmazható. A beton lábazat nélküli, hagyományos léckerítések kialakítása javasolt.
  • Tetőformák és fedések: A hagyományos, településen kialakult tetőformától és dőlésszögtől eltérő tető nem alakítható ki, lemez, zsindely, pala, betoncserép vagy nem téglavörös színű cserép nem alkalmazható. A hagyományos kontyolt vagy csonka kontyolt tetőt kell előnyben részesíteni, téglavörös agyagcserép fedéssel.
  • Kémények: Az eredeti kémények és kéményformák megőrzésére kell törekedni, az új kéményeket pedig téglaburkolattal kell ellátni, vagy az utcáról kevésbé látható helyen kell felépíteni.
  • Homlokzatok: Élénk színű, idegen formavilágú utcai és udvari homlokzatok kialakítása nem engedélyezett. A hagyományos, vakolt és simított, fehér színű homlokzatok részesítendők előnyben. A hagyományos, két ablakos utcai homlokzatok nem alakíthatók át, a már átalakított, egy ablakos homlokzatoknál pedig a visszaalakításra kell törekedni egy esetleges felújítás során.
  • Vakolatdíszek, rátétdíszek: Az épületeken fennmaradt vakolatdíszek megtartandók és helyreállítandók, azokat elbontani vagy megváltoztatni nem lehet. A vakolatdíszek eredeti állapot szerinti helyreállítása részesítendő előnyben.
  • Tornácoszlopok, mellvédek: Az eredeti, fa szerkezetű tornácokat elbontani, átépíteni vagy beépíteni nem lehet. A felújítás során a hagyományos kialakítású, helyi mintakincs szerinti formavilág alkalmazandó.
  • Nyílászárók: Az utcai és udvari homlokzatokon a fém és műanyag nyílászárókat kerülni kell, különös tekintettel az osztatlan, fehér színű ablakokra és ajtókra. Az eredetivel megegyező osztású és kialakítású fa nyílászárók alkalmazására kell törekedni.
  • Napkollektorok, napelemek, légkondicionálók, antennák és parabola antennák: A felsorolt eszközök egyike sem helyezhető el utcai homlokzaton, vagy közvetlenül utcára néző tetőfelületen, és kerülni kell az udvari homlokzatokon és udvarra néző tetőfelületeken történő elhelyezésüket is. A napelemek és napkollektorok népi lakóházakon – különös tekintettel a helyi védett lakóházakon – történő alkalmazása csak egyedi elbírálás alapján támogatható.
  • Az itt fel nem sorolt elvárásokon kívül, minden a településképet rontó, vagy az adott építészeti érték sérülését okozó beavatkozást kerülni kell.

A fenti elvárások betartása mindannyiunk érdeke, hiszen természeti értékeink mellett a fennmaradt településképet és építészeti örökségünket tekinthetjük legnagyobb értékünknek. Ezt az örökséget elődeink hozták létre és hagyták ránk, nekünk pedig kötelességünk azt megőrizni és továbbadni a jövő nemzedékei számára. Amennyiben ezt a szellemiséget Önök is magukévá teszik, nemcsak ahhoz járulnak hozzá, hogy gyermekeinknek és unokáinknak a mainál is szebb, egységesebb települést adjunk át, de saját ingatlanuk értékét is megnövelik.

Számítok együttműködésükre, de egyúttal felhívom figyelmüket arra, hogy a rendelkezésekkel ellentétes és a településképet károsító beavatkozások 50.000 – Ft-tól 1.000.000 – Ft-ig bírságolhatók.

Amennyiben szakmai tanácsra vagy segítségre van szükségük, kérjük, forduljanak hozzánk!

Háromhuta, 2021. január 10.

Verbovszki Károly

polgármester

Mellékletek:

További híreink:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük